Privacybeleid

De Stichting Roots aan de Zaan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Roots aan de Zaan verwerkt alleen persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt via de donateurspagina, contactpagina, mail of bij het reserveren voor concerten. Deze worden alleen daarvoor gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij indien nodig verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Contactgegevens van klanten
 • Reserverings- en bezoekergegevens
 • Gegevens over uw activiteiten, surfgedrag op onze website (t.b.v. statistiek, analyse en verbeteringen)

Over de gegevensverwerking

Webhosting – Antagonist
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist. Antagonist verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail server
Wij maken ook voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Antagonist. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Antagonist heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Donateurs

Als u gegevens inzendt via het formulier voor donateurschap gaat u akkoord met de donateursvoorwaarden. Een donatie is een jaar geldig en u ontvangt tijdig een herinnering als uw donateurschap eindigt. Wij zullen u tevens een betaallink sturen om uw donateurschap te verlengen.

Mollie

Voor het afhandelen van donaties op onze website, én het betalen van tickets via WeTicket maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw contactgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


De Stichting Roots aan de Zaan verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een ticketreservering en betaling
 • Het afhandelen van een donateurschap en betaling
 • U tickets en/of donateurskaart te kunnen toesturen
 • Het verzenden van een nieuwsbrief
 • Te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Roots aan de Zaan analyseert via Statcounter bezoekgedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te kunnen stemmen op jouw voorkeuren

Statcounter

Statcounter is een online dienst die ons helpt onze bezoekers te begrijpen; bijvoorbeeld hoe bezoekers onze website vinden, hoe lang ze op onze site blijven, in welke webpagina’s ze het meest geïnteresseerd zijn enz. We gebruiken Statcounter omdat een beter begrip van hoe bezoekers omgaan met onze website ons helpt om de inhoud, het ontwerp en de functionaliteit van onze site te verbeteren. Hierdoor kunnen we onze bezoekers een betere online ervaring bieden.

Statcounter gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens over bezoekers en bezoekersactiviteit op onze website te verzamelen. Deze gegevens omvatten:

 • Tijd en datum van bezoek (dit kan ons helpen bij het identificeren en plannen van drukke periodes op onze website)
 • IP-adres (dit is een numeriek label dat door een internetprovider aan een apparaat is toegewezen om het apparaat toegang tot internet te geven)
 • Browser en besturingssysteem (dit kan ons helpen ervoor te zorgen dat onze website correct functioneert in de browsers/besturingssystemen die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze site)
 • Apparaatinformatie, bijvoorbeeld apparaattype en schermgrootte (dit kan ons helpen ervoor te zorgen dat onze website correct functioneert op de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze site)
 • Verwijzende gegevens, bijvoorbeeld een link naar een zoekmachine (dit kan ons helpen te begrijpen welke zoekmachines bezoekers helpen onze website te vinden)

Bovendien kan bij een bezoek aan onze website een Statcounter-cookie (“is_unique” genoemd) in uw browser worden geplaatst. Deze cookie wordt alleen gebruikt om te bepalen of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent en om unieke bezoeken aan de site in te schatten.

U kunt hier meer te weten komen over cookies van Statcounter en uw browser instellen om deze te weigeren:
http://statcounter.com/about/set-refusal-cookie/

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Statcounter op:
https://statcounter.com/about/legal/#privacy

Geautomatiseerde besluitvorming

De Stichting Roots aan de Zaan neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Roots aan de Zaan) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Stichting Roots aan de Zaan bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Roots aan de Zaan deelt alleen persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De Stichting Roots aan de Zaan verstrekt alleen met uw nadrukkelijke toestemming persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stichting Roots aan de Zaan gebruikt technische, analytische en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website, het gebruiksgemak en de bestelling. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Houdt er in dat geval wel rekening mee dat u dan mogelijk geen reserveringen kunt doen via de website en geen video’s kunt zien. U vindt het volledige cookiebeleid hier: Cookiebeleid (EU)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roots aan de Zaan. Eenieder kan bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken te verkrijgen door ons een e-mail te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting Roots aan de Zaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur ons een bericht.

Contactgegevens

Stichting Roots aan de Zaan
Kersenhout 16, 1507EP Zaandam
Nederland
Contactformulier
Contactpersoon voor privacyzaken: Koen Hottentot

Scroll naar boven